Usluge sajta prodajalajkova.com možete
platiti na sledeće načine:

-Uplatom na dinarski račun.
-Uplatnom na devizni račun (USD i EUR).
-Uplatom preko platnog procesora PayPal.
-PostNet uplatom.
-WesterUnion uplatom.

 

UPLATA NA DINARSKI RAČUN (ZA SRBIJU)

Uplatu na dinarski r ačun je moguće izv ršiti u bilo kojojbanci, pošti, uplatnom mestu ili prekointernet bankarstva.

 

UPLATA NA DEVIZNI RAČUN (ZA SVE ZEMLJE)

Uplatu na devizni račun je moguće izvršiti u bi lo kojoj banci u zemlji ili inostranstvu. Uplata na devizniačun se vrši preko IBAN/SWIFT transakcije lično u banci gde treba da izdiktirate podatke koje ćemo Vam poslati.

 

UPLATA PREKO PAYPAL PLATNOG PROCESORA (ZA SVE ZEMLJE)

Uplata preko paypal-a se vrši preko sle dećee-mail adrese: ivanbusinessyt@gmail.com

 

WESTERN UNION UPLATA (ZA SVE ZEMLJE)

Novac uplaćujete na sledeće ime i državu: Ivan Nježić, Crna Gora

 

POST NET UPLATA (ZA SRBIJU)

PostNet uplatu možete izvršiti na na broj i ime koje ćemo Vam poslati